Nền tảng Thương mại

Là một nhà đầu tư thành công và có lợi nhuận thường phụ thuộc vào việc bạn có đang sử dụng đúng công cụ hay không. Hãy xem tổng quan về các công cụ miễn phí của chúng tôi và quyết định công cụ nào phù hợp với mục tiêu tài chính, chiến lược và phong cách kinh doanh của bạn.

Cổ tức

Có hai ngày quan trọng liên quan đến việc trả cổ tức. Ngày trả cổ tức là thời điểm trả cổ tức trên cổ phần của các công ty. Bạn sẽ chỉ nhận được khoản thanh toán nếu bạn mua trước ngày trả cổ tức. Ngày thanh toán là khi séc thanh toán được gửi bằng thư hoặc ghi có vào tài khoản của các nhà đầu tư dễ đọc.

Rollover

Rollover diễn ra vào cuối ngày khi nhà giao dịch không muốn mua các loại tiền tệ được giao dịch nhưng phải tiếp tục giao dịch cho đến khi vị trí đóng cửa.

Các ngày lễ

Thông tin ngày lễ của chúng tôi giúp bạn theo dõi các ngày lễ ảnh hưởng đến các tổ chức tài chính.

Kinh nghiệm và hỗ trợ của chúng tôi

Tại TeleCapital, chúng tôi đã kết hợp hai phương pháp tuyệt vời nhất vào một: dịch vụ môi giới trực tuyến và sự tiện lợi khi có trợ lý cá nhân. Bên cạnh hàng loạt các công cụ nghiên cứu chúng tôi cung cấp, Trợ lý giao dịch cá nhân sẽ tư vấn cho bạn về các quyết định đầu tư, xu hướng thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Bạn không còn phải chờ đợi khi muốn liên hệ với các nhà môi giới để đặt giao dịch nữa vì giờ đây, tất cả các giao dịch được thực hiện ngay lập tức thông qua các nền tảng giao dịch hiện đại của chúng tôi. Và bạn là người duy nhất có thể biết được xem bản thân mình cần bao nhiêu sự tư vấn và trợ giúp từ Trợ lý cá nhân, trái ngược với việc làm theo mọi quyết định của các nhà môi giới như truyền thống.

TIẾP CẬN CÁ NHÂN

ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG

QUỸ AN TOÀN

Giúp đỡ

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự trợ giúp đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu và thậm chí đối với cả người đã dày dặn kinh nghiệm. Đây là lý do các chuyên gia Hỗ trợ Khách hàng có trình độ cao và Trợ Lý Giao dịch Cá nhân sẽ luôn ở đó giúp đỡ, tư vấn cho bạn khi cần.

Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng bất kì phương thức nào nếu bạn thấy tiện lợi – qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp, 24/5.

FAQ

Hãy xem phần FAQ của chúng tôi để tìm câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất mà khách hàng đã hỏi.